Πρόγραμμα Δράσης

2014 – 2019: Μπροστά Μαζί   


Φίλες και  Φίλοι Δημότες,
Στις 18 Μάη καλούμαστε να εκλέξουμε τις νέες δημοτικές αρχές, μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης της χώρας, εμβάθυνσης του ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και μείωσης των πόρων.
Ταυτόχρονα, η απαξίωση των θεσμών και η έλλειψη ενεργού ενδιαφέροντος από τους πολίτες, όπως αποτυπώνεται στο σύστημα των δημοσκοπήσεων απομακρύνουν τη διέξοδο από τη κρίση.
Εμείς πιστεύουμε ότι η ενεργή συμμετοχή όλων τόσο στην εκλογική διαδικασία, όσο και κύρια μετά στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον μας και την υλοποίηση τους είναι η βασική προϋπόθεση για την καλυτέρευση της ζωής μας στο τόπο μας και γενικότερα. Η συμμετοχή αυτή, στα πλαίσια ενός εφικτού και συνεκτικού προγράμματος, μπορεί να αλλάξει τη περιοχή και τη ζωή μας.
Για μας, ¨Μπροστά Μαζί» είναι η βασική προϋπόθεση και δέσμευση για το μέλλον που μας αξίζει.

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βιώνει, μαζί με τη χώρα, την οικονομική κτίση για πέμπτη συνεχή χρονιά. Η κρίση αυτή έχει μετασχηματιστεί σε συνολική κρίση, ανθρωπιστική και θεσμών.
Στα πλαίσια αυτά, η μείωση κατά 67% των θεσμοθετημένων εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης έρχεται να συνδυαστεί με την εμβάθυνση της μεταρρύθμισης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», την αναστολή των προσλήψεων και τις σημαντικές ανομοιογένειες ανάμεσα στις Δημοτικές Ενότητες.
Ο συνδυασμός αυτός επιβάλλει πια μια άλλη λογική διαχείρισης των δημοτικών θεμάτων.  Ο Δήμος πρέπει να έχει στρατηγική και να είναι ανοιχτός στα προβλήματα της κοινωνίας, ανοιχτός στις συλλογικές της εκφράσεις, με άξονες λειτουργίας πια κι όχι αποσπασματικές δράσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να συνδιαχειριστεί με τους πολίτες την δημιουργία εισοδήματος, αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Όλα αυτά σημαίνουν τη ριζική αναδιάρθρωση της δημοτικής λειτουργίας, σε πολλά επίπεδα και άμεσα. Εμείς διαθέτουμε τη γνώση, τη διάθεση και τη ευαισθησία να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή, αλλά χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή των δημοτών. Καμμιά προσπάθεια δεν θα αποδώσει τα μέγιστα, αν δεν συστρατευτεί ενεργά η κοινωνία. Το σύνθημα μας «Μπροστά Μαζί» θα πάρει σάρκα και οστά με τη δημιουργία κύκλων δράσης από δημότες, η ενεργή συμμετοχή των οποίων θα εξασφαλίζει τη διαβούλευση και τη συναίνεση που απαιτούν οι συνθήκες.
Η βάση της στρατηγικής μας είναι η συνδυαστική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων κάθε Δημοτικής Ενότητας. Κυρίαρχος είναι ρο ρόλος  του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, ο οποίος αποτελεί και τη βάση για την ανάπτυξη. Η εκτατική και σε μεγάλο βαθμό «βιολογική» κτηνοτροφία είναι το βασικό πλεονέκτημα.
Το πλεονέκτημα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τον σημαντικό πολιτιστικό (Άκτιο) και περιβαλλοντικό πλούτος (Αμβρακικός) και με την τουριστική ανάπτυξη των όμορων περιοχών δημιουργώντας ένα συνεκτικό πλέγμα συνεργειών, στέρεα βάση για την ανάπτυξη της περιοχής.

Η περιοχή μας
Ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Ανακτορίου, Μεδεώνος και Παλαίρου, οι οποίες διαρθρώνονται σε 6 πεδινούς οικισμούς, 7 ημιορεινούς και 4 ορεινούς.
Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας ανέρχεται σε 17.370 κατ. (απογραφή 2011), έναντι 17.782 το 2001 (-2,32%). Η μείωση του πληθυσμού συνεχίζεται για 3η δεκαετία, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση να είναι της τάξης του 11,5% ανάμεσα 1981 και 2011.
Οι πληθυσμιακές μεταβολές διαφοροποιούνται έντονα ανάμεσα στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ακτίου –Βόνιτσας και ανάμεσα στους οικισμούς. Την τριακονταετία 1981-2011, η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού φαίνεται στη  Δ.Ε. Μεδεώνος (- 40%), έναντι μείωσης κατά 0,66% της Δ.Ε. Ανακτορίου και αύξησης 9,86% στη Δ.Ε. Παλαίρου.  
Σε επίπεδο απασχόλησης (απογραφή 2001), οι κάτοικοι της περιοχής δραστηριοποιούνται κατά 52,3% στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, κατά 13,5% στον δευτερογενή και 29,7% στον τριτογενή τομέα.
Ο τριτογενής τομέας φαίνεται ανεπτυγμένος στις Δ.Ε. Ανακτορίου και Παλαίρου.
Συνοπτικά, η Δ.Ε. Ανακτορίου συγκεντρώνει περισσότερα αστικά χαρακτηριστικά από τις άλλες δυο Δ.Ε.. Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τον ισχυρό τριτογενή τομέα της οικονομίας δημιουργούν το διαχειριστικό πυρήνα της ευρύτερης περιοχής.
Ταυτόχρονα οι Δ.Ε. Ανακτορίου και Παλαίρου μοιράζονται ουσιαστικά το θαλάσσιο μέτωπο του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας. Η Δ.Ε. Παλαίρου διαθέτει το θαλάσσιο μέτωπο προς το Ιόνιο Πέλαγος, ενώ η Δ.Ε. Ανακτορίου περιβάλλεται από τον Αμβρακικό Κόλπο.
Η οικονομία της Δ.Ε. Παλαίρου παρουσιάζει ισχυρό τουριστικό προφίλ. Οι διανυκτερεύσεις ξεπερνούν τις 100.000 ετήσια, με προφανή αποτελέσματα στην εισροή κεφαλαίων στην περιοχή.
Αντίθετα, η Δ.Ε. Μεδεώνος είναι καθαρά ορεινή και δύσβατη, με την οικονομία της προσανατολισμένη μόνο στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Το πρόβλημα της διακοπής της καπνοκαλλιέργειας δημιούργησε συνθήκες εγκατάλειψης της περιοχής.
Σε επίπεδο ανθρώπινων ροών, οι Δ.Ε. Ανακτορίου και Παλαίρου έχουν παραδοσιακή επικοινωνία και ανταλλαγές. Η Δ.Ε. Μεδεώνος έχει ακόμη μέτωπο προς την Αμφιλοχία και το Αγρίνιο. Όμως, η νέα εθνική οδός Αμβρακίας – Ακτίου θα εντείνει τις ροές ανάμεσα στη Μεδεώνα και το κέντρο του Δήμου, διευκολύνοντας την ενότητα της περιοχής.
Η δημιουργία κοινής προοπτικής των 3 Δ.Ε. αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον νέο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας, σε συνδυασμό με την κοινωνικο- οικονομική ανάπτυξη.

Η Στρατηγική μας
Το όραμά μας για την περιοχή διαμορφώνεται ως εξής:
«Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και λειτουργικού Δήμου, ο οποίος θα συνθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τριών Δημοτικών Ενοτήτων σε αναπτυξιακές συνέργειες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, στη κατεύθυνση της συγκράτησης του πληθυσμού και της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής αναβάθμισης»
Η προσέγγιση του παραπάνω οράματος θα γίνει με βάση επί μέρους στρατηγικές επιλογές που βασίζονται στις εξής κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές :
 1. Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην κατεύθυνση της συμμετοχικής οργάνωσης, της τυποποίησης και της διάθεσης των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων.
 2. Αποπεράτωση δρομολογημένων και υλοποίηση νέων έργων με ποιότητα για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε υποδομές.
 3. Ενίσχυση της παιδείας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης του πληθυσμού σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, ποιότητας ζωής, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και δημοτικό),  στην κατεύθυνση της κινητοποίησης του τοπικού δυναμικού.
 4. Ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη κατεύθυνση της αύξησης της επισκεψιμότητας και της αυτοπεποίθησης της περιοχής.
 5. Στοχευμένη ανάπτυξη με σεβασμό στο οικοσύστημα και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στη τοπική οικονομία και κοινωνία, σε συνδυασμό με αποδοτική αξιοποίηση της σημαντικής δημοτικής περιουσίας.
 6. Ολοκλήρωση της σύγχρονης οργάνωσης του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών.


ΔΡΑΣΕΙΣ
Οι στρατηγικοί άξονες δράσης είναι οι παρακάτω:
 1. Ανάπτυξη  της Τοπικής Οικονομίας και Ενίσχυση της Απασχόλησης
 2. Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
 3. Ανάπτυξη Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 4. Βελτίωση της Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου
Οι Στρατηγικοί Άξονες προτεραιότητας του Δήμου ομαδοποιούνται σε Τομείς Παρέμβασης (Μέτρα) και εξειδίκευση στόχων και ακολούθως δράσεων. Έτσι, οι γενικοί στόχοι, οι Άξονες και τα Μέτρα συγκροτούν ένα ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο) που αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, με τον βαθμό λεπτομέρειας και εξειδίκευσης να αυξάνει προς την βάση (κατώτερο επίπεδο) του δένδρου. Στο ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο εντοπίζεται το όραμα του Δήμου, ενώ, ένα επίπεδο πιο κάτω είναι οι στρατηγικοί Άξονες Προτεραιότητας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύονται περαιτέρω σε Μέτρα.

 1. Ανάπτυξη  της Τοπικής Οικονομίας και Ενίσχυση της Απασχόλησης
Η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα βασιστούν στην εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, σε συνέργεια με την αξιοποίηση ήπιου τουριστικού προϊόντος.
Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος θα ενεργοποιηθεί στην προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στους παραγωγούς, αλλά και ανάμεσα παραγωγούς και καταναλωτές (κύρια εμπορικούς) στην τοπική και την εθνική αγορά.
Έτσι, στο μέτρο των δυνατοτήτων του Δήμου, θα επιδιωχθεί:

Α. Αγροτικός τομέας
1.    Ίδρυση Γραφείου Αγροτικής  Ανάπτυξης στο Δήμο, με γεωπόνο, κτηνίατρο και γραμματειακή υποστήριξη, που θα υποστηρίζει τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους.
2.    Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα, με ουσιαστική υποστήριξη των υποδομών (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, προσβασιμότητα).
3.    Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και του αρδευτικού συστήματος, οργανωμένα και με τη χρήση νέων μεθόδων, με προτεραιότητα στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ομάδες παραγωγών.
4.    Οργάνωση και λειτουργία προτύπων σφαγείων στη περιοχή της Κατούνας, μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Τώρα είναι επιτέλους ώριμο για ένταξη έργο, μετά την νομιμοποίηση του και την έγκριση όλων των αδειοδοτήσεων.
5.    Προώθηση συμφώνων συνεργασίας με τα Γεωπονικά Πανεπιστήμια και τις Γεωργικές Σχολές, για κατάρτιση νέων και μεταφορά τεχνογνωσίας. Δραστηριοποίηση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.
6.    Εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων μέσα από ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα για την προώθηση της οργάνωσης ομάδων παραγωγών, τη στήριξη τους, την τυποποίηση των προϊόντων και τη προώθηση τους σε εκθέσεις και την ευρύτερη αγορά.

 Β. Τουρισμός
Η δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος διαμορφώνεται σε δυο άξονες: α) δημιουργία ήπιων υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, περιβαλλοντικός) και β) σύνδεση με το τουριστικό προϊόν της Λευκάδας και του Ιονίου γενικότερα.
Στα  πλαίσια αυτά ο Δήμος θα προωθήσει:
 1. Διαμόρφωση χώρων για αθλητικό τουρισμό (kite-surf, para-pente, ναυταθλητισμός, κλπ.)
 2. Χάραξη διαδρομών (ποδηλατικών, πεζοπορίας, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών)
 3. Ολοκλήρωση της μελέτης των Πανεπιστημίων Αριστοτέλειου και Δημοκρίτειου και ένταξη σε χρηματοδότηση για την αξιοποίηση του υδατορέματος του Μοναστηρακίου.
 4. Ανάδειξη του ποταμού και των λουτρών Τρύφου.
 5. Διαμόρφωση της περιοχής της Νήσσας στη ορεινή περιοχή και ένταξη χρήσης.
 6. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των λιμένων του Δήμου, με προτεραιότητα το λιμάνι της Παλαίρου και το δρόμο πρόσβασης σ’ αυτό (παρόχθιος). Οργάνωση του καταφυγίου της Βόνιτσα
 7. Ολοκλήρωση και προώθηση του «Οδηγού Προβολής των πλεονεκτημάτων της περιοχής», ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει μέσα από επιδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 8. Ολοκλήρωση του συστήματος ψηφιακής προβολής, μέσα από εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablets, των αξιοθέατων της περιοχής, έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 9. Ανάπτυξη συνεργειών με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας (αγροτουρισμός, κλπ.)
 10. Συστηματική προώθηση του τουριστικού προϊόντος μέσα από δημοσιεύσεις και συμμετοχής σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εμπειρία της Νορβηγίας πρέπει να συνεχιστεί.

 1. Προστασία του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής

Α. Οδικό δίκτυο
Το οδικό δίκτυο της περιοχής χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση, ιδιαίτερα στο ορεινό τμήμα. Η σύγχυση αρμοδιοτήτων (κράτος, περιφέρεια, Δήμος) και η οικονομική κρίση δυστυχώς επιβάλλουν προσπάθεια μόνο συντήρησης και βελτίωσης.
Έτσι, ο Δήμος κατευθύνεται στα εξής:
 1. Συντήρηση οδικών αξόνων, με νέα μέσα και ποιότητα.
 2. Εκπόνηση και εφαρμογή συγκοινωνιακών μελετών στη Βόνιτσα, Κατούνα και Πάλαιρο, με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη δημιουργία μικρού δικτύου πεζοδρόμων
 3. Δημοπράτηση του έργου και διαμόρφωση των εισόδων της Βόνιτσας, έργο το οποίο έχει ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτείται.

Β. Οικισμοί
Ανάδειξη των ιστορικών και παραδοσιακών κέντρων. Εκτέλεση του έργου για την διαμόρφωση του ιστορικού κέντρου της Βόνιτσας, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Γ. Ύδρευση - Αποχέτευση
Στο μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου, η βασική υποδομή έχει ολοκληρωθεί.
Έτσι, ο Δήμος κατευθύνεται στα :
 1. Εκπόνηση μελέτης και ένταξη για χρηματοδότηση του δικτύου ύδρευσης της Πογωνιάς και του εξωτερικού δικτύου της Παλαίρου.
 2. Ορθολογικής λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής και της τιμολόγησης.
 3. Δημοπράτηση και ολοκλήρωση του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού της Κατούνας, στη βάση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου.
 4. Δημοπράτηση του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού του Μοναστηρακίου, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί σε χρηματοδότηση.

Δ. Διαχείριση Απορριμμάτων
Οι αυθαίρετοι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων έχουν πια παροπλισθει και το σύστημα ορθολογικοποιήθηκε με τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α..
Έτσι ο Δήμος κατευθύνεται στα:
 1. Αποπεράτωση και λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), ο οποίος έχει δημοπρατηθεί και χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα της Περιφέρειας.
 2. Ενέργειες για μετατροπή του Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Υ.
 3. Λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης, στη βάση της υπογραφθείσας συμφωνίας Δήμου και Ε.Ε.Α.
 4. Προώθηση της «κομποστοποίησης»


 1. Προστασία του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής

Α. Υγεία, Πρόνοια και Κοινωνική Μέριμνα
Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, εκτός από βασικό καθήκον του Δήμου, είναι στην εποχή μας βασική προϋπόθεση για την αξιοπρεπή διαβίωση του πληθυσμού.
Ωστόσο, η απαγόρευση προσλήψεων και το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό του Δήμου μας, απαγορεύουν την δημιουργία Γραφείου Προνοίας και αναγκαστικά εξυπηρετούμαστε από τον μοναδικό υπάλληλο πρόνοιας του όμορου Δήμου Αμφιλοχίας….
Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος θα υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τα:
 1. Πλήρης λειτουργία των Κέντρων Υγείας
 2. Λειτουργία του συστήματος «Βοήθεια στο σπίτι», μέσα από οποιονδήποτε τρόπο.
 3. Λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. Βόνιτσας και προσπάθεια ίδρυσης Κ.Δ.Α.Π. σε Κατούνα και Πάλαιρο.
 4. Εκσυγχρονισμός και ασφαλή λειτουργία παιδικών χαρών
 5. Οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων και οικολογικών πάρκων σε δημοτική παραθαλάσσια έκταση, όπου θα διδάσκεται και η κολύμβηση.
 6. Εξασφάλιση της αξιοπρέπειας και της καλής διαβίωσης των μαθητών από αδύναμες οικογένειες.
 7. Σε αριστούχους μαθητές απόρων οικογενειών που επιτυγχάνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις θα δίνεται οικονομική ενίσχυση.
 8. Ενίσχυση των μειονεκτικών ομάδων του πληθυσμού, με όποιον πρόσφορο και διακριτικό τρόπο.

Β. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Ενημέρωση
Σε επίπεδο εκπαιδευτικών υποδομών, στοχεύουμε:
 1. Αποπεράτωση του κτιρίου του Γυμνασίου και Λυκείου Βόνιτσας
 2. Δημοπράτηση της επισκευής του κτιρίου του 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Βόνιτσας, η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για χρηματοδότηση.
 3. Συντήρηση όλων των σχολείων
 4. Επιπλέον της σχολικής επιχορήγησης βοήθεια, με όποιον εφικτό τρόπο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Αναλογικότητα στην ενίσχυση ανά μαθητή και βασικές ανάγκες των σχολείων.
Σε επίπεδο κατάρτισης, επιδιώκουμε:
 1. Επέκταση των σεμιναρίων που διοργανώνονται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου σε τομείς κατάρτισης αγροτών και επαγγελματιών.
 2. Συνεργασία με Πανεπιστήμια για ταχύρρυθμα σεμινάρια μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Σε επίπεδο ενημέρωσης, στόχος μας είναι:
1.    Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης του Δημότη, για τις δράσεις και αποφάσεις της δημοτικής αρχής. Η ενημέρωση του πολίτη είναι υποχρέωση του Δήμου και ακυρώνει τις παρεξηγήσεις και τις φήμες.
2.    Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, το οποίο ιδρύεται και οργανώνεται μέσα από το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση. Το Παρατηρητήριο θα ενημερώνει για προγράμματα και δυνατότητες χρηματοδότησης και ευκαιρίες επένδυσης και θα συγκεντρώνει πληροφορίες για την κατάσταση της οικονομίας και της απασχόλησης στην περιοχή μας.

Γ. Πολιτισμός – Αθλητισμός
Στον τομέα του πολιτισμού, η περιοχή διαθέτει σημαντικό εν δυνάμει πλούτο, που εντάσσεται στην συνέχεια της περιοχής. Βασικό πλεονέκτημα ο χώρος της Ναυμαχίας του Ακτίου.
Ο Δήμος στοχεύει σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για τα:
 1. Διαμόρφωση του χώρου και δημιουργία μικρού μουσείου ψηφιακής αναφοράς στη Ναυμαχία στο χώρο που περιβάλλει το Κάστρο του Ακτίου. Ανάδειξη των ανασκαφών του ναού του Άκτιου Απόλλωνα.
 2. Ανάδειξη των ανασκαφών προβυζαντινής εκκλησίας στο Δρυμό. Το μνημείο είναι μοναδικό στη Δυτική Ελλάδα.
 3. Ενίσχυση του Μουσείου Θυρρείου, ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα Μουσείου της περιοχής.
 4. Εξασφάλιση προσβασιμότητας στα μνημεία της περιοχής και, όπου είναι εφικτό, ένταξη νέων χρήσεων και εκδηλώσεων.
 5. Δημοσίευση του καταλόγου των μνημείων της περιοχής, όπως αναφέρονται στους καταλόγους του Υπ. Πολιτισμού.
 6. Εξασφάλιση φυλάκων από το ΥΠ.ΠΟ., ώστε τα αναστηλωμένα τουλάχιστον μνημεία (Κάστρο Βόνιτσας και Αρχαία Πάλαιρος) να είναι ανοικτά στο κοινό, τουλάχιστον κατά τους θερινούς μήνες.
 7. Προσβασιμότητα μνημείων της νεότερης εποχής (εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, νερόμυλοι, γεφύρια).
 8. Δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης.
 9. Ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων με διαμόρφωση του χώρου των εκδηλώσεων τους (πατάρι, καθίσματα).
 10. Οργάνωση εκδηλώσεων στα μνημεία.
 11. Επαναπροσέγγιση του δρώμενου του «Γληγοράκη», ανάπτυξη του και ένταξη στον κατάλογο των «δρώμενων» της χώρας.
Στο θέμα του αθλητισμού, ο Δήμος στοχεύει στα:
 1. Συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 2. Εκσυγχρονισμός του γηπέδου της Βόνιτσας, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 3. Ενίσχυση των αθλητικών συλλόγων για οργάνωση εκδηλώσεων και προώθησης του αθλητισμού στους νέους. Συνέργεια με το πρόγραμμα «Νεολαία και Άθληση».
 4. Δημιουργία ποδηλατοδρόμων (π.χ. από HotelVounaki” στη Πάλαιρο μέχρι Πογωνιά)


 1. Βελτίωση της Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου και των ΝΠΔΔ

Η λειτουργία του Δήμου προσπαθεί να προσαρμοστεί στο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ο όγκος της διοικητικής αλλαγής ήρθε να συνδυαστεί με τη κρίση και τα μνημόνια σ’ ένα εκρηκτικό μείγμα. Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, συνταξιοδοτήσεις και απαγόρευση προσλήψεων σ’ ένα ήδη υποστελεχωμένο Δήμο αφήνουν ελάχιστα περιθώρια αποδοτικής λειτουργίας.
Παρόλα αυτά, ο Δήμος οργανώθηκε στοιχειωδώς, οι τρεις διαφορετικές κουλτούρες των πρώην Δήμων συνεργάστηκαν και οι πολίτες εξυπηρετούνται. Χρειάζεται ένα μεγάλο μπράβο στους λίγους υπαλλήλους γι’ αυτόν τον άθλο.
Οι πρόσκαιρες θέσεις εργασίας με 2μηνα, 5μηνα κι 7μηνα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις.
Στα στενά αυτά πλαίσια, ο Δήμος στοχεύει στα:
 1. Ψηφιακές υπηρεσίες στον πολίτη, μέσα από το πρόγραμμα «e-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», το οποίο ήδη εκτελείται. Ο πολίτης θα έχει μια πλήρη εικόνα της περιοχής και της λειτουργίας του Δήμου, και οι όποιες απαιτήσεις του θα ικανοποιούνται ηλεκτρονικά άμεσα.
 2. Αξιοποίηση της περιουσίας του με τιμολογήσεις στις τιμές αγοράς
 3. Ορθολογική τιμολόγηση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ανταποδοτικά τέλη. Τα έσοδα από τα τέλη αυτά πρέπει υποχρεωτικά από το νόμο να ισοσκελίζονται από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών, με ποινή την επιτήρηση του Δήμου από το κράτος. Στην εποχή των μνημονίων, αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα γίνει προσπάθεια ορθολογικοποίησης του κόστους.
 4. Προτυποποίηση των δημοτικών λειτουργιών και ελαχιστοποίηση του χρόνου ανταπόκρισης στα αιτήματα των δημοτών.
Η στρατηγική μας για να ευοδωθεί χρειάζεται τη στήριξη όλων των δημοτών και την ενεργό συμμετοχή τους. Ο Δήμος χειρίζεται τη λειτουργία του κοινού μας χώρου και ανήκει σ’ όλους τους πολίτες.
«Μπροστά Μαζί» είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε !!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου